FN’s verdensmål

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Årtiers krig i Afghanistan har ødelagt det afghanske uddannelsessystem. For størstedelen af afghanske børn og unge er kvalitetsuddannelse en fjern drøm. Millioner af børn har endnu ikke mulighed for at tilegne sig basale skrive- og læsefærdigheder. Dette oplevede Najiba, da hun i sommeren 2019 rejste til Afghanistan. Under Taleban-styret fra 1996-2001, var drenge og piger adskilt og undervisningen i koranskolerne var præget af negativ og krigerisk propaganda. I dag ser vi stadig en opdeling af drenge og piger i de få fungerende skoler, men vi ser også en lille fremskridt i antallet af undervisningstilmeldinger. Ifølge UNICEF har 3,7 millioner børn ikke mulighed for at gå i skole i Afghanistan – hvoraf 60% af dem er piger.

Kampen om uddannelse
Tusindevis af skoler bliver angrebet og i værste tilfælde brændt ned. Taleban bærer en stor del af ansvaret.
– Det er især pigeskolerne, der oftest bliver lukket ned på grund af voldelige angreb, beretter vores samarbejdspartnere i Afghanistan. Ifølge undervisningsministeriet i Afghanistan var der i 2019 1.000 skoler, der lukkede ned, og frarøvede lidt over en halv million af børn deres skolegang.

Der er ca. 17.500 skoler i Afghanistan og over halvdelen af dem har ingen bygninger. Oftest ser vi, at undervisningen foregår i telte eller under åben himmel. I Afghan Daanish Foundation arbejder vi aktivt for at bygge skoler og tilbyde kvalitetsundervisning til de børn, der ingen skole har.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

At tage i skole hverdag er en kamp for en pige i Afghanistan. I landsbyerne er skolegang og arbejde uden for huset kun forbeholdt drenge og mænd. Derfor risikerer pigerne – hverdag, diskrimination, overfald, at få sprøjtet syre i hovedet eller i værste fald at miste deres liv. Vi samarbejder tæt med ambitiøse uddannelsesaktivister fra Afghanistan, der går fra landsby til landsby og besøger den ene familie efter den anden i håbet om at overtale forældrene til at tillade deres piger en skolegang.

Ved at sende skolemøbler og oplysende undervisningsmaterialer til de svækkede skoler i Afghanistan, åbner vi samtidig op for de svære samtaler om frihed og ligeværdighed med lærere og eleverne under vores rejser til Afghanistan. Vi vil oplyse pigerne og kvinderne om deres rettigheder og muligheder, således vi kan fremskynde en større ligestilling blandt kvinder og mænd i Afghanistan.

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og stærke institutioner

På trods af den kontinuerlig krig i Afghanistan, er afghanerne utrolig håbefulde omkring fred og stabilitet i landet. Det oplevede Najiba, da hun for første gang rejste tilbage til det land, som hun kun havde hørt krigshistorier fra. Afghan Daanish Foundation arbejder for at udbrede beskæftigelse blandt kvinder, sikre børn en tryg opvækst, samt øge social retfærdighed gennem uddannelse og dannelse af afghanske borgere. Vi vil bygge stærke uddannelsesinstitutioner, der ikke bare sikrer børn og unge et stærkt fagligt fundament, basale skrive- og læsefærdigheder, men også evnen til kritisk stillingtagen, øget forståelse for demokrati, medborgerskab og menneskerettigheder. Dette kan vi lykkedes ved at arbejde tæt med lokalbefolkningen i Afghanistan.

Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Vi tror på, at en bæredygtig udvikling ikke kan lade sige gøre uden stærke samarbejdspartnere. Vi lever i en globaliseret verden og har aldrig været tættere forbundet end i dag. Vi oplever konsekvenserne af humanitære kriser, konflikter, naturkatastrofer etc. uanset hvor i verden vi befinder os. Derfor arbejder vi tæt med lokale afghanere til at tage aktivt del i udviklingsprojekter i deres lokalsamfund. Med afsæt i den danske frivillighedskultur, vil vi inspirere og motivere unge i Afghanistan til at engagere sig i deres lokalsamfund. Vi har løbende dialog med unge afghanere både gennem vores sociale medie kanaler og gennem vores samarbejdspartnere.

Læs evt. mere om alle verdensmålene

 

CVR-nr.: 40965637

www.daanishfoundation.com